אודות

הרב דוד בר-חיים​

מכון שילה הוא מרכז ללימוד ולהפצת תורת ארץ ישראל שהוקם על ידי הרב דוד בר-חיים. הרב דוד בר-חיים נולד באוסטרליה בשנת תש"ך. בהיותו בן 17 עלה ארצה בגפו. בתחילה למד בישיבת הכותל, וכעבור ששה חדשים עבר לישיבת מרכז הרב, שם למד במשך כעשר שנים.

 

כבר בהיותו בן 18 החל ללמוד בדרך ייחודית, בהתאם להדרכת חז"ל וגדולי חכמי ישראל כגון המהר"ל מפראג והגר"א ז"ל. עקב כך התמחה בלימוד הלכה מתוך המקורות הראשוניים: המשנה, התוספתא, שני התלמודים ודברי הראשונים ז"ל. במשך השנים למד אצל שני חכמים גדולים שבדור, הגאון הרב יוסף קאפח ז"ל והגאון הרב משה צויריאל שליט"א.

 

לאחר שלימד בכמה ישיבות, ייסד הרב בר-חיים את מכון שילה לתורת ארץ ישראל. לפני כשמונה שנים פרסם הרב בר-חיים 'ברכון נוסח ארץ ישראל' על פי מקורות עתיקים של ארץ ישראל, וסידור על פי נוסח ארץ ישראל המקורי נמצא בשלבי הכנה.

 

בשנת תשס"ז הרב בר-חיים פרסם פסק הלכה מהפכני לפיו מותר לכל יהודי באשר הוא לאכול קטניות בפסח. פסק הלכה זה מבוסס על העובדה, שנתבררה במהלך מחקר ארוך-שנים, שמנהג זה מושתת על טעות (שאפשר שמקורו במנהג של קראים), וכן על העובדה שכמעט כל הראשונים התנגדו לו. פסק הלכה זה היכה גלים.

 

באשר להשקפתו, הרב סבור כי השקפת עולמנו, וכן המציאות של קיבוץ גלויות ותחיית האומה בארץ נחלת אבות, חייבות לבוא לידי ביטוי בכל מערכות חיינו לרבות בשדה ההלכה. קיים ערוץ ביוטיוב עם למעלה מ-400 סרטונים/שיעורים בהם הרב מבאר את משנתו במגוון רחב של נושאים.