קריאה​

קטניות מן התורה מנין?

הכל יודעים שהאשכנזים לא צורכים קטניות בפסח, אך אין הכל יודעים מדוע. ואין להתפלא על כך - גם האשכנזים לא יודעים.

ראשית יש לציין שהכל מודים, לכאורה, שאין בקטניות משום חמץ. המשנה (פסחים ב, ה) קובעת במפורש כי רק מיני דגן מסויימים מחמיצים, ובתלמוד (בבלי פסחים לה, א) מבואר שקטניות דוגמת אורז ודוחן אינם בכלל זה. וכך סיכם הרמב"ם: "אֵין אָסוּר מִשּׁוּם חָמֵץ בְּפֶּסַח אֵלָא חֲמֵשֶׁת מִינֵי הַדָּגָן בִּלְבָד, וְהֵם שְׁנֵי מִינֵי הַחִטִּים, שֶׁהֵן הַחִטָּה וְהַכֻּסֶּמֶת, וּשְׁלֹשֶׁת מִינֵי הַשְּׂעוֹרִים, שֶׁהֵן הַשְּׂעוֹרָה וְשִׁבֹּלֶת שׁוּעָל וְהַשִּׁיפוֹן. אֲבָל הַקִּטְנִיוֹת, כְּגוֹן אֹרֶז וְדֹחַן וּפוֹלִים וַעֲדָשִׁים וְכַיּוֹצֵא בָּהֶן, אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם חָמֵץ; אֵלָא אַפִלּוּ לָשׁ קֶמַח אֹרֶז וְכַיּוֹצֶא בּוֹ בְּרוֹתְחִין וְכִסָּהוּ בִּבְגָדִים עַד שֶׁנִּתְפַּח כְּמוֹ בָּצֵק שֶׁהִחְמִיץ, הֲרֵי זֶה מֻתָּר בַּאֲכִילָה - שְׁאֵין זֶה חִמּוּץ, אֵלָא סֵרָחוֹן" (הל' חמץ ומצה ה, א). 

קטניות מן התורה מנין?

הכל יודעים שהאשכנזים לא צורכים קטניות בפסח, אך אין הכל יודעים מדוע. ואין להתפלא על כך - גם האשכנזים לא יודעים.

ראשית יש לציין שהכל מודים, לכאורה, שאין בקטניות משום חמץ. המשנה (פסחים ב, ה) קובעת במפורש כי רק מיני דגן מסויימים מחמיצים, ובתלמוד (בבלי פסחים לה, א) מבואר שקטניות דוגמת אורז ודוחן אינם בכלל זה. וכך סיכם הרמב"ם: "אֵין אָסוּר מִשּׁוּם חָמֵץ בְּפֶּסַח אֵלָא חֲמֵשֶׁת מִינֵי הַדָּגָן בִּלְבָד, וְהֵם שְׁנֵי מִינֵי הַחִטִּים, שֶׁהֵן הַחִטָּה וְהַכֻּסֶּמֶת, וּשְׁלֹשֶׁת מִינֵי הַשְּׂעוֹרִים, שֶׁהֵן הַשְּׂעוֹרָה וְשִׁבֹּלֶת שׁוּעָל וְהַשִּׁיפוֹן. אֲבָל הַקִּטְנִיוֹת, כְּגוֹן אֹרֶז וְדֹחַן וּפוֹלִים וַעֲדָשִׁים וְכַיּוֹצֵא בָּהֶן, אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם חָמֵץ; אֵלָא אַפִלּוּ לָשׁ קֶמַח אֹרֶז וְכַיּוֹצֶא בּוֹ בְּרוֹתְחִין וְכִסָּהוּ בִּבְגָדִים עַד שֶׁנִּתְפַּח כְּמוֹ בָּצֵק שֶׁהִחְמִיץ, הֲרֵי זֶה מֻתָּר בַּאֲכִילָה - שְׁאֵין זֶה חִמּוּץ, אֵלָא סֵרָחוֹן" (הל' חמץ ומצה ה, א). 

קטניות מן התורה מנין?

הכל יודעים שהאשכנזים לא צורכים קטניות בפסח, אך אין הכל יודעים מדוע. ואין להתפלא על כך - גם האשכנזים לא יודעים.

ראשית יש לציין שהכל מודים, לכאורה, שאין בקטניות משום חמץ. המשנה (פסחים ב, ה) קובעת במפורש כי רק מיני דגן מסויימים מחמיצים, ובתלמוד (בבלי פסחים לה, א) מבואר שקטניות דוגמת אורז ודוחן אינם בכלל זה. וכך סיכם הרמב"ם: "אֵין אָסוּר מִשּׁוּם חָמֵץ בְּפֶּסַח אֵלָא חֲמֵשֶׁת מִינֵי הַדָּגָן בִּלְבָד, וְהֵם שְׁנֵי מִינֵי הַחִטִּים, שֶׁהֵן הַחִטָּה וְהַכֻּסֶּמֶת, וּשְׁלֹשֶׁת מִינֵי הַשְּׂעוֹרִים, שֶׁהֵן הַשְּׂעוֹרָה וְשִׁבֹּלֶת שׁוּעָל וְהַשִּׁיפוֹן. אֲבָל הַקִּטְנִיוֹת, כְּגוֹן אֹרֶז וְדֹחַן וּפוֹלִים וַעֲדָשִׁים וְכַיּוֹצֵא בָּהֶן, אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם חָמֵץ; אֵלָא אַפִלּוּ לָשׁ קֶמַח אֹרֶז וְכַיּוֹצֶא בּוֹ בְּרוֹתְחִין וְכִסָּהוּ בִּבְגָדִים עַד שֶׁנִּתְפַּח כְּמוֹ בָּצֵק שֶׁהִחְמִיץ, הֲרֵי זֶה מֻתָּר בַּאֲכִילָה - שְׁאֵין זֶה חִמּוּץ, אֵלָא סֵרָחוֹן" (הל' חמץ ומצה ה, א). 

קטניות מן התורה מנין?

הכל יודעים שהאשכנזים לא צורכים קטניות בפסח, אך אין הכל יודעים מדוע. ואין להתפלא על כך - גם האשכנזים לא יודעים.

ראשית יש לציין שהכל מודים, לכאורה, שאין בקטניות משום חמץ. המשנה (פסחים ב, ה) קובעת במפורש כי רק מיני דגן מסויימים מחמיצים, ובתלמוד (בבלי פסחים לה, א) מבואר שקטניות דוגמת אורז ודוחן אינם בכלל זה. וכך סיכם הרמב"ם: "אֵין אָסוּר מִשּׁוּם חָמֵץ בְּפֶּסַח אֵלָא חֲמֵשֶׁת מִינֵי הַדָּגָן בִּלְבָד, וְהֵם שְׁנֵי מִינֵי הַחִטִּים, שֶׁהֵן הַחִטָּה וְהַכֻּסֶּמֶת, וּשְׁלֹשֶׁת מִינֵי הַשְּׂעוֹרִים, שֶׁהֵן הַשְּׂעוֹרָה וְשִׁבֹּלֶת שׁוּעָל וְהַשִּׁיפוֹן. אֲבָל הַקִּטְנִיוֹת, כְּגוֹן אֹרֶז וְדֹחַן וּפוֹלִים וַעֲדָשִׁים וְכַיּוֹצֵא בָּהֶן, אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם חָמֵץ; אֵלָא אַפִלּוּ לָשׁ קֶמַח אֹרֶז וְכַיּוֹצֶא בּוֹ בְּרוֹתְחִין וְכִסָּהוּ בִּבְגָדִים עַד שֶׁנִּתְפַּח כְּמוֹ בָּצֵק שֶׁהִחְמִיץ, הֲרֵי זֶה מֻתָּר בַּאֲכִילָה - שְׁאֵין זֶה חִמּוּץ, אֵלָא סֵרָחוֹן" (הל' חמץ ומצה ה, א).